webhosting en email

Jouw website staat op een server. Dit is niks anders dan een computer die jouw website in de lucht houdt. Wanneer iemand jouw website bezoekt dan zal de server de website naar de gebruiker sturen. Ook mailafhandeling vindt plaats via deze server. De server bepaalt dus ook de mate van snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van jouw website en e-mail.

Dit artikel wordt later aangevuld…